søndag 23. mai 2010

Behandlingstilbud i Norge

Før den nye ekteskapsloven måtte lesbiske par som ønsket seg barn reise til utlandet for å få behandling. Fra 1.1.2009 har vi rett til å få fertilitetsbehandling innenfor norsk helsevesen, på lik linje med andre par som har vanskeligheter med å bli gravide.

I praksis betyr dette at lesbiske par kan behandles ved Rikshospitalet i Oslo, eller ved Haugesund sykehus. Dette er nemlig kun ved disse sykehusene det finnes sædbank tilgjengelig. I Norge er det stor mangel på donorsæd og veldig mange måneders ventetid før man kan sette i gang behandling. Haugesund sykehus har tatt konsekvensene av misforholdet mellom etterspørsel og tilbud og har opperettet et samarbeid med den Danmarksbaserte sædbanken European Sperm Bank. European Sperm Bank selger donorsæd til par som er i behandling ved fertilitetsavdelingen i Haugesund. Man velger selv blant de tilgjengelige donorene og får donorsæden levert ved Haugesund sykehus i god tid før behandlingen skal startes. Dette sikrer både tilgjengelighet av donorsæd og et raskere behandlingstilbud,  men prisen er betydelig høyere enn egenandelen ved bruk av donor fra sædbanken i Haugesund eller Oslo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar